Årsregnskap

Vi bidrar til å holde orden på ditt årsregnskap i henhold til dagens gjeldende regelverk. Ryddighet og orden er svært viktig for sunn, fornuftig drift og et krav fra norske myndigheter.

Vi kan hjelpe deg med: 

  • Årsregnskap med noter
  • Selvangivelse og ligningspapirer
  • Skatteberegning
  • Bistand med styrets årsberetning
  • Bistand med styre -og generalforsamlingsprotokoller
  • Oppfølgning av skatteavregning
  • Personlig selvangivelse
  • Rådgivning

Hos oss i Total-Regnskap har vi erfarne ansatte, gode rutiner og gode verktøy for å hjelpe deg til dette. Vårt regnskapssystem 24SevenOffice er et skybasert ERP-system som er et komplett program som er allsidig i bruk.

Ta kontakt